Poradnik dla podróżnych

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot? W niniejszym artykule przybliżamy odpowiedź na to pytanie, wyjaśniając, w jakich sytuacjach opóźniony lot może kwalifikować się do uzyskania rekompensaty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który jest niezbędnym przewodnikiem dla osób, które mogły znaleźć się w niekomfortowej sytuacji opóźnienia lotu bądź jego odwołania.

kiedy-nalezy-sie-odszkodowanie-za-opozniony-lot

Odszkodowanie za opóźnione loty a regulacje unijne

 

W sytuacji, gdy pasażerowie napotykają opóźnienia w swoich planach podróży związane z lotami, istnieje zestaw regulacji unijnych mających na celu zapewnienie im odpowiedniej ochrony i wsparcia. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004, pasażerowie mogą liczyć na określone prawa, które dotyczą już przy opóźnieniu lotu o co najmniej dwie godziny.

 

Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot?

 

Przy opóźnieniach lotu pasażerowie mają prawo do niezbędnych świadczeń, takich jak posiłki i napoje, adekwatnie do czasu oczekiwania, a także do zakwaterowania w hotelu i transportu z lotniska do hotelu i z powrotem, jeśli opóźnienie wymaga pozostania na noc. Warto zaznaczyć, że w przypadku konieczności pokrycia tych kosztów z własnej kieszeni, pasażerowie mogą ubiegać się o ich zwrot na podstawie zachowanych rachunków. Ponadto, przewoźnicy muszą zapewnić podróżującym możliwość kontaktu z bliskimi (wykonanie dwóch rozmów telefonicznych, możliwość wysłania e-maila lub faxu).

 

Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołanego lotu?

 

W sytuacji, kiedy pasażerowie stają przed faktem odwołanego lotu, przewoźnicy lotniczy są zobligowani do zapewnienia odpowiedniej opieki, analogicznie jak w przypadku opóźnień.

 

Oprócz powyższych świadczeń, w określonych sytuacjach pasażerom przysługuje również prawo do odszkodowania za odwołany lot (lub opóźniony).

 

  • Dla lotów realizowanych na terenie Unii Europejskiej, kwota odszkodowania wynosi 250 euro w sytuacji, gdy opóźnienie dotyczy trasy nie dłuższej niż 1500 km. W przypadku dłuższych tras, przekraczających 1500 km, odszkodowanie wzrasta do 400 euro.
  • W sytuacji, gdy trasa lotu wiedzie poza granice Unii Europejskiej, wysokość odszkodowania także jest uzależniona od długości pokonanej odległości. Dla lotów na trasach od 1500 km do 3500 km przysługuje kwota 400 euro. Natomiast dla dłuższych podróży, gdzie długość trasy przekracza 3500 km, odszkodowanie może wynieść 600 euro.

 

Jednakże, istnieją wyjątki od zasady przyznawania odszkodowań. Nie przysługuje ono, jeśli linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, zaproponowała alternatywny lot w odpowiednim czasie przed planowaną podróżą, czyli co najmniej 7 dni przed nią lub jeśli zaproponowany lot zastępczy odbywa się w terminie zbliżonym do pierwotnie planowanego, nawet jeśli propozycja ta została przedstawiona na mniej niż 7 dni przed datą wylotu.

 

Odszkodowanie za odwołane loty nie obowiązuje w sytuacjach, gdy wynikają one z nadzwyczajnych okoliczności, które są poza kontrolą linii lotniczych. Do takich sytuacji zaliczyć można złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, strajki personelu lotniska niezwiązane bezpośrednio z przewoźnikiem, destabilizację polityczną, zagrożenia bezpieczeństwa, ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, jak na przykład zamknięcie pasa startowego, czy ukryte wady produkcyjne samolotu.

 

Jak sprawdzić powód opóźnienia lotu?

 

Aby sprawdzić powód opóźnienia lotu, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są strony internetowe linii lotniczych lub aplikacje. Na tych witrynach można znaleźć dedykowaną sekcję z informacjami o lotach, gdzie aktualizacje na temat statusu, w tym ewentualnych opóźnień, są publikowane na bieżąco.

 

Jakie odszkodowanie za opóźniony lot?

 

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot może sięgać od 250 do nawet 600 euro, w zależności od długości trasy i czasu opóźnienia. Kluczowym aspektem branym pod uwagę przy decyzji o rekompensacie jest czas przybycia do miejsca docelowego, a nie tylko czas startu.

 

Jeśli pasażer spotka się z sytuacją odwołanego lub opóźnionego lotu, może mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika lotniczego. Proces ten wymaga od pasażera zgromadzenia odpowiednich dokumentów i dowodów oraz działania zgodnie z procedurami określonymi przez linie lotnicze. Pierwszym krokiem jest zachowanie wszelkich dokumentów związanych z rezerwacją lotu, w tym potwierdzenia rezerwacji, biletów oraz, jeśli to możliwe, karty pokładowej. Choć, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 października 2019 roku, posiadanie karty pokładowej nie jest już wymagane do ubiegania się o odszkodowanie, jest to dokument, który może ułatwić cały proces.

 

Jak złożyć reklamację za opóźniony lot?

 

Pasażer powinien jak najszybciej zgłosić swoje roszczenie do linii lotniczej, najlepiej korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej przewoźnika lub poprzez kontakt telefoniczny. W reklamacji należy szczegółowo opisać okoliczności odwołanego lub opóźnionego lotu, wskazując datę, planowaną godzinę odlotu, trasę oraz rzeczywisty czas opóźnienia. Do zgłoszenia warto dołączyć wszystkie zgromadzone dokumenty, które mogą potwierdzić fakt wystąpienia opóźnienia oraz jego czas trwania.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile czasu na reklamację?

 

Warto pamiętać, że roszczenia dotyczące odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty mogą ulegać przedawnieniu, co w większości krajów Unii Europejskiej oznacza okres jednego roku od daty zdarzenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działać szybko i zdecydowanie w celu dochodzenia swoich praw.

 

Jak postępować, gdy linia lotnicza odrzuci reklamację o odszkodowanie?

 

Jeżeli linia lotnicza nie odpowiedziała na reklamację lub odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, pasażer ma możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych. W sytuacji, gdy przewoźnik uchyla się od wypłacenia odszkodowania mimo spełnienia przez pasażera wszystkich warunków, można rozważyć złożenie pozwu do sądu. Pozew należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce odlotu lub przylotu, przy czym pasażer ma prawo wybrać, który z nich będzie dla niego korzystniejszy.

Wróć do wpisów