If you click on the "Hide" button, I will disappear.

Logowanie dla stałych klientów

Warunki taryfy:

  1. Postój pojazdu na parkingu głównym bliższym do wjazdu i budynku obsługi, bez miejsc VIP.
  2. Aby uzyskać dokładną cenę parkowania podaj ilość osób transferowanych na lotnisko. Na parkingu może obowiązywać dodatkowa opłata za transfer pasażerów nie ujętych w rezerwacji.
  3. Bezpłatna pomoc w uruchomieniu auta z kabli.